İnternet Hızı İle İndirme Hızı Arasındaki İlişki

İnternet Hızı İle İndirme Hızı Arasındaki İlişki

İnternet Hızı İle İndirme Hızı Arasındaki İlişki
İnternet Hızı İle İndirme Hızı Arasındaki İlişki
İnternet Hızı İle İndirme Hızı Arasındaki İlişki

İnternet hızı ve indirme hızı farklı büyüklükler olmasına rağmen sıkça karıştırılan kavramlardır.  İnternet hızı genellikle Mbps olarak ifade edilirken, indirme hızı KB/s ve MB/s şeklinde ifade edilmektedir. Bu iki büyüklük arasında ki ilişkiye değinmeden önce aşağıda ki bilgilere göz gezdirmek konuyu daha anlaşılır hale getirecektir.

En küçük kapasite birimine “bit” denilmektedir ve diğer kapasite birimleriyle arasında Tablo 1‘de ki gibi bir bağlantı bulunmaktadır.

Tabloda yer alan kısaltmalar incelendiğinde Bit’in “b” ile Byte’ın da “B” ile gösterildiği görülmekte. Yani biri küçük harfle gösterilirken diğeri büyük harfle gösterilmekte. Kısaltmalarını bilmek ve doğru şekilde kullanmak büyük önem taşımaktadır çünkü Mb ile MB aynı büyüklüğü ifade etmeyecektir.   (Mb=Megabit / MB=Megabayt)

İnternet Hızı: Genellikle Mbps olarak ifade edilmektedir. Açılımı “Megabit per second” yani bir saniyedeki megabit değeridir.

İndirme Hızı: Genellikle KB/s veya MB/s olarak ifade edilmektedir. ( KB/s => Saniyede indirilen Kilobyte  /  MB/s => Saniyede indirilen Megabyte )

 

İki büyüklük arasındaki ilişkiyi teorik olarak incelecek olursak;

1 Mbps internet hızı ile saniyede 1 Megabit dosya indirebiliriz. 8 bit, 1 byte’a karşılık geldiği için 1 Megabit, 1/8 Megabyte’a karşılık gelecektir. Yani 1 Mbps internet hızı ile 1/8 MB/s (Saniyede 1/8 Megabyte)  dosya indirebiliriz. Bu ifadeyi KB cinsinden ifade edebilmek için 1024 ile çarpmamız gerekir. Sonuç olarak 1 Mbps internet ile saniyede 128 KB dosya indirebiliriz.

8 Mbps internet hızı ile saniyede 8 Megabit dosya indirebiliriz. 8 bit, 1 byte’a karşılık geldiği için 8 Megabit, 1 Megabyte’a karşılık gelecektir. Yani 8 Mbps internet hızı ile 1 MB/s (Saniyede 1 Megabyte)  dosya indirebiliriz.

16 Mbps internet hızı ile saniyede 16 Megabit dosya indirebiliriz. 8 bit, 1 byte’a karşılık geldiği için 16 Megabit, 2 Megabyte’a karşılık gelecektir. Yani 16 Mbps internet hızı ile 2 MB/s (Saniyede 2 Megabyte)  dosya indirebiliriz.

Yukarı da verilen indirme hızları teorik değerler olup, ulaşılabilecek maksimum hızları belirtmektedir. 8 Mbps internet hızına sahipseniz saniyede en fazla 1 MB dosya indirebilirsiniz. Santrale olan uzaklık, alt yapı, server hızları da hesaba katıldığında teorik değerler de ciddi düşüşler olabilmektedir.